Renovatie en Restauratie

Renovatie en restauratie kan zowel enkelvoudig als projectmatig worden uitgevoerd. Voor beide vormen hebben wij de knowhow en materieel in huis.


Meestal blijft de eigenaar cq. gebruiker in het pand aanwezig. Des te meer voor ons een uitdaging om van de ontwikkeling en realisatie een  succes te maken. Door het schenken van aandacht, goed advies en het betere vakmanschap, creëren we een beter product met langere levensduur.

Wij zijn goed in de renovatie van woningen, appartementencomplexen, bedrijfsgebouwen, kerken, zorgcomplexen en wijken. Op verzoek kunnen wij een onderhoudsplanning opstellen waarbij periodiek onderhoud gepland en gebudgetteerd kan worden.

Klik op de afbeelding voor meer restauratiefoto's

Copyright ©2022 Bouwbedrijf G. de Haan & Zn - Garyp | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring