Seriematige Woningbouw

Bij woningbouwprojecten gaat het bij Bouwbedrijf G. de Haan & Zn. doorgaans om nieuwbouw van:

  • Seriematige woningen
  • Appartementencomplexen (t.b.v. senioren en minder validen)
  • Zorginstellingen

14 app sumarWie succesvol wil bouwen, moet de ontwikkelingen in de bouwomgeving kennen. En daarmee bedoelen we niet alleen nieuwe bouwmethoden en -materialen, maar ook en vooral de gebruikers en diverse markten. Want mensen en hun woonwensen zijn voortdurend in beweging.

Huisvesting voor specifieke doelgroepen is een bijzondere uitdaging.
Projectmatige woningbouw kan, evenals utiliteitsbouw, gerealiseerd worden in eigen projectontwikkeling of Design en Build.

Copyright ©2022 Bouwbedrijf G. de Haan & Zn - Garyp | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring